ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το προσωπικό της ExpoWorld παρέχει μία πλήρη γκάμα από υπηρεσίες διαχείρισης και εμπειρίας:

 • Σχεδιασμό περιπτέρων στους εκθεσιακούς χώρους.
 • Περιλαμβάνει έναρξη ιδεών.
 • Ανάπτυξη σχεδίου.
 • Προδιαγραφές υλικών.
 • Εγκατάσταση περιπτέρου και εφαρμογή.

Διατηρούμε μια πλήρη βιβλιοθήκη από σχεδία δεδομένου ότι νέα υλικά ερευνώνται για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα για τους πελάτες μας.

Ένα πλήρες πρόγραμμα μπορεί να περιλάβει τις συνεδριάσεις με το αντίστοιχο τμήμα, που καθορίζει το πεδίο:

 • Όλου του σχεδιασμού.
 • Προκαταρκτικός προϋπολογισμός σχεδίου.
 • Αξιολόγηση χώρου.
 • Προγραμματισμός εργασιών και σχεδίου.
 • Σχέδια επίπλων εκθεσιακά έπιπλα .
 • Τελειώνοντας με τις τελικές επιλογές και προδιαγραφές.
 • Το τελικό σχέδιο και τη συνεχή παρακολούθηση του όλου προγράμματος.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ